412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Nabídky OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Pomůžeme splnit Vaše povinnosti z nového zákona o ochraně whistleblowerů

Prezident ČR má na stole k podpisu tzv. "zákona o ochraně whistleblowerů". Firmám tak pravděpodobně od srpna vznikne povinnost zajistit řešení na přijímání oznámení týkajících se nekalých praktik. Firmy budou muset zajistit svým zaměstnancům možnost upozornit na obtěžování na pracovišti, škodlivé jednání u veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz, ale třeba i porušování ochrany životního prostředí a další prohřešky. Povinnosti Vám pomůže splnit Vaše OHK Děčín

Termín konání:

11. 7. 2023

Pro koho je akce určena:

Podnikatelské subjekty, obce a územní celky, zájmová uskupení...

Více informací o akci:

Předmětný zákon podle vlády zohledňuje v přiměřené míře evropskou směrnici z roku 2019 a má primárně zajistit ochranu a anonymitu zaměstnancům, kteří se rozhodnou upozornit na případy korupce, ale i všech dalších trestných činů a protiprávního jednání. Například před odplatou ze strany jejich zaměstnavatele.

Vztahovat se má na firmy nad 50 zaměstnanců, ale také na veřejné instituce, úřady a obce s více než 10 tisíci obyvateli. Pro zaměstnavatele přináší řadu nových povinností, které se neobejdou bez papírování.

Právní norma bude ukládat firmám specifické povinnosti a jejich prokazatelné plnění včetně archivace. Systém, který zaměstnavatel svým zaměstnancům nabídne, musí být jednoduchý a anonymní. Nemůže mít k němu přístup ani IT oddělení společnosti..

OHK Děčín nabízí svým členům jednoduchý ucelený systém, který sdílí se spřízněnou hospodářskou komorou Ústí nad Labem. Ta zřídila webové stránky projektu, na nichž je vše popsáno, včetně ceníku služeb. Upřesňující eventuální dotazy je úřad OHK Děčín připraven odpovědět.

Garant akce (odpovědná osoba):

úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Povinné pro firmy s počtem zaměstnanců nad 50 osob

Doporučené odkazy:

Řešení pro Vás

Propojení podnikatelek v Česku a Sasku

OHK Děčín se zapojila do aktivity, jejímž smyslem je zviditelnit ženy podnikatelky na obou stranách hranice mezi Českem a Saskem a usnadnit případnou komunikaci mezi nimi pro případ přeshraniční spolupráce.

Termín konání:

12. 6. 2023

Pro koho je akce určena:

Ženy podnikatelky

Více informací o akci:

Přestože je v rámci Evropské unie již dlouhou dobu možné svobodně podnikat bez ohledu na hranice států, stále narážíme na různé bariéry, které přeshraniční spolupráci znesnadňují. Důvody jsou různé, například rozdílná mentalita, jazyková bariéra, složitější administrativní agenda nebo i nedostatek informací.

Okres Děčín patří právě mezi ty, které přímo sousedí se Saskem a Horní Lužicí. Proto se Hospodářská komora Děčín domluvila s Obchodní a průmyslovou komorou v Drážďanech na vytvoření webové aplikace, jejímž cílem je komunikačně propojovat konkrétní podnikatelské aktivity na obou stranách hranice. Tato služba bude přístupná členským firmám jmenovaných komor a dalším zájemkyním prostřednictvím kanceláře OHK Děčín.

Pilotním skupinou, které bude tato nová služba sloužit, budou nejprve drobné a střední podnikatelky, protože ženy mají větší smysl pro vzájemnou synergickou spolupráci v různých oborech. Nová aplikace v plně funkční verzi začne fungovat od 12. června 2023.

Garant akce (odpovědná osoba):

OHK Děčín

Podmínky účasti:

Aplikace bude určena nejprve pro malé a střední podnikatelky v Ústeckém kraji a v Sasku.

Praktické informace k akci:

Pro informace se obracejte přímo na úřad OHK Děčín.

Ladíme turistickou sezónu 2022 (zdokonalovací kurz)

Internet je aktuálně nejdůležitějším nástrojem účinné propagace služeb v cestovním ruchu. Nicméně ne všichni poskytovatelé služeb plně využívají dovednosti, které s internetovým marketingem souvisejí. Proto Cech cestovního ruchu při Okresní hospodářské komoře Děčín připravil pro zájemce zdokonalovací kurz, který je užitečný pro každého, kdo se potřebuje prostřednictvím Internetu zviditelnit a nabízet.

Termín konání:

10. 11. 2021 - 10. 11. 2021

Pro koho je akce určena:

Pracovníci íček a poskytovatelé služeb cestovnímu ruchu

Více informací o akci:

Naučíme se správně vytvářet propagační texty určené pro publikování na Internetu. Vysvětlíme si pojmy linkbuilding, konverze, microsite, keywords, description, aj. Řekneme si, co je důležité udělat, aby vyhledávače nabízely vaše služby na předních pozicích. Povíme si něco o tom, jak má vypadat propagační fotografie, jak má být strukturována internetová pozvánka a jaké atributy by reklama publikovaná na internetu měla mít.

Ve druhé části kurzu se zaměříme na efektivní používání nového nástroje pro propagaci informačních center TM-INFOSERVIS. S využitím dovedností z první části kurzu vytvoříme virtuální mikrostránku informačního centra, naučíme se vkládat aktuality, pozvánky na akce a propagovat nabízené produkty.

Výsledkem kurzu bude nejen zdokonalení vašich dovedností, ale také reálně fungující propagační nástroje, které můžete okamžitě používat v praxi.

Garant akce (odpovědná osoba):

Cech cestovního ruchu při OHK Děčín, Martin Zíka - mediální služby,

Podmínky účasti:

Úhrada kurzovného 600 Kč (platba převodem či na místě). Schopnost základních dovedností práce s PC. Maximální kapacita kurzu 10 osob (v případě většího zájmu se kurz bude opakovat). Přihlášení na kurz zasílejte na e-mail: ccr@ohkdecin.cz.

Praktické informace k akci:

Kurz se bude konat ve středu 10. listopadu 2021 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OHK Děčín na adrese: Myslbekova 3, 405 01 Děčín 1 (vedle Masarykova náměstí). Garantovaná doba kurzu jsou 3 hodiny, v případě zájmu možno prodloužit o konzultace bez navýšení ceny kurzu. Lektor Kurzu: Martin Zíka.

Doporučené odkazy:

Stránka služby TM-INFOSERVIS
TURISTICKÝ MAGAZÍN - provozovatel služby TM INFOSERVIS

Burza regionálních produktů a služeb Děčínska - termín odložen

OHK Děčín připravovala v květnu 2020 prezentační akci nazvanou Burza regionálních produktů a služeb Děčínska. Cílem akce je ukázat, co podnikatelé a živnostníci v našem regionu umějí. Součástí akce bude trh regionálních produktů (výrobků) a prezentační komentovaná přehlídka úspěšných výrobců a poskytovatelů služeb. Z důvodu opatření proti pandemii Covid-19 musel být termín konání akce odložen na neurčito. O novém termínu budeme včas informovat.

Termín konání:

Nebyl zatím stanoven.

Pro koho je akce určena:

Výrobci produktů a poskytovatelé služeb

Více informací o akci:

Akce je jednodenní. Za příznivého počasí se akce uskuteční na Mariánské louce pod Děčínským zámkem, kde bude ve stejnou dobu probíhat oblíbená akce Sochaři děčínu, která je součástí městských slavností. V tuto chvíli poptáváme zájemce o prezentaci vlastních výrobků - možnost umístění prodejního stánku. Zájemci se mohou obracet na kancelář OHK Děčín.

Garant akce (odpovědná osoba):

OHK Děčín

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti je sídlo firmy v okrese Děčín. Další bude specifikováno později.

Praktické informace k akci:

Bude upřesněno později. Kontaktujte OHK Děčín.

Managerská akademie - zdarma pro Vaše zaměstnance !

CÍLE MANAŽERSKÉ AKADEMIE - získat ucelenou představu o roli manažerů - osvojit si techniky manažerské práce - naučit se řešit typické manažerské situace - vybudovat správné manažerské postoje PRO KOHO JE PROGRAM URČEN - pro manažery všech oborů a úrovní, mistry, vedoucí pracovníky firem – členů OHK Děčín ORGANIZACE PROGRAMU - Náklady na vzdělávání jsou zcela hrazeny z projektu OHK Děčín. - Kurzy jsou realizován

Termín konání:

Nebyl zatím stanoven.

Pro koho je akce určena:

zaměstnanci členských firem OHK Děčín

Více informací o akci:

OBSAH PROGRAMU
Manažerské kompetence
- Základní úkoly manažera
- Delegování pravomocí
- Řízení porad
- Kreativní rozhodovací metody
Efektivní komunikace
- Naše komunikační kanály
- Komunikační typologie
- Základní doporučení pro sociální komunikaci
- Komunikace v obtížných situacích
Osobní rozvoj
- Osobní zdroje a potenciál
- Správa osobního času - time management
- Prevence a zvládání stressu
Vedení zaměstnanců
- Skupiny a týmy
- Vedení týmů
- Přijímání a uvádění zaměstnanců
- Hodnocení zaměstnanců
Psychologie
- Determinace lidské psychiky
- Lidské potřeby
- Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie
NADSTAVBOVÉ MODULY
Ekonomie a právo
- Tržní strategie
- Analýza nákladů v podniku
- Cenotvorba
- Investice a financování
- Prameny práva; síla právních norem
- Smlouvy a plnění z nich
- Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztahy
- Soudní a mimosoudní řešení sporů
Marketing
- Podstata a význam marketingu
- Identifikace, popis a analýza trhů
- Prognózování tržní poptávky
- Marketingové nástroje
- Řízení vztahů se zákazníky
Práce s lidskými zdroji
- Příprava účinných argumentů
- Vyjednávání a jeho principy
- Zvládání námitek a dosahování souhlasu

Garant akce (odpovědná osoba):

úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Kurz může být zorganizován dle časových dispozic členské firmy , s menším nebo jinak modifikovaným obsahem. Při sestavení ucelené skupinky proběhne školení v sídle členské firmy.

Praktické informace k akci:

Další info najdete v sekci PROJEKTY OHK - Aktuální projekty - Vzděláváním k lepší výkonnosti II

Dokumenty ke stažení:

Managerská akademie - zdarma pro Vaše zaměstnance !

Doporučené odkazy:

Projekt vzdělávání zaměstnanců členů OHK Děčín

Ekonomická akademie - zdarma pro Vaše zaměstnance !

Cíle ekonomické akademie: - získat ucelený přehled o ekonomických pojmech - pochopit souvislosti mezi ekonomikou a řízením firmy - naučit se optimalizovat daně - osvojit si základní principy investování Komu je určen: - pro manažery na neekonomických pozicích a vedoucí pracovníky, kteří potřebují pochopit vzájemné souvislosti mezi financemi a řízením podniku

Termín konání:

Nebyl zatím stanoven.

Pro koho je akce určena:

Zaměstnancům členských firem OHK Děčín

Více informací o akci:

1. Vstupní brána do manažerské ekonomiky
• Právní a ekonomické vymezení organizačního subjektu
• Finanční výkazy – účetní versus reálný svět peněz, manažerské přehledy.
• Ekonomický úspěch firmy – ekonomické ukazatele finančního zdraví.
• Finanční a nákladový controlling – metodické uchopení ekonomické stránky podnikání.
• Nastavení controllingu – promítnutí firemních cílů do finančního řízení v controllingovém pojetí.

2. Manažerské účetnictví pro praxi
• Účetní principy, náležitosti dokladu, oběh dokladu a jejich archivace
• Majetek a jeho evidence, odepisování, inventarizace
• Fakturace a problémy s ní spojené
• Evidence zásob – výrobní podniky, obchodní podniky, podniky prodávající služby
• Náklady a výnosy
• Audit účetní závěrky
• Zdravotní a sociální pojištění – základní povinnosti
• Vztah organizace s finančním úřadem – jak na to
• Zaměstnanecké benefity, mzdy v účetnictví
• Cestovní náhrady a vyúčtování služebních cest
• Jak číst v účetních výkazech
• Nejčastější problémové oblast

3. Daňové optimalizace
• Přehled daní v ČR, daňový systém
• Daňové a nedaňové náklady
• Úspory a úlevy na daních

4. Finanční gramotnost, aneb když peníze dělají peníze
• Časová hodnota peněz
• Úvěry – produkty bank, umořování dluhu, RPSN
• Akciové investice
• Dluhopisové investice
• Zdroje k financování potřeb organizace

5. Unisim – propojení ekonomiky, účetnictví a managementu řízení pomocí simulační hry
• Manažerská simulační hra Unisim umožňuje zaměstnancům pochopit vazbu mezi jednotlivými firemními funkcemi a jejich vliv na ziskovost firmy – a to vše zábavnou formou.

Garant akce (odpovědná osoba):

Úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Kurz může být zorganizován dle časových dispozic členské firmy , s menším nebo jinak modifikovaným obsahem. Při sestavení ucelené skupinky proběhne školení v sídle členské firmy.

Praktické informace k akci:

Další info najdete v sekci PROJEKTY OHK - Aktuální projekty - Vzděláváním k lepší výkonnosti II

Dokumenty ke stažení:

Program kurzu

Doporučené odkazy:

Odkaz na dotační titul

Nabídneme Vaši firmu do Saska !

Máte zájem nabídnout své služby do Saska? Máte volné výrobní kapacity? Hledáte partnera pro kooperaci? Poptáváte službu? Chcete sdílet své zkušenosti s přeshraničními kolegy? Všechny Vaše přeshraniční snahy můžeme pomoci nabídnout.

Termín konání:

Nebyl zatím stanoven.

Pro koho je akce určena:

Fyzické i právnické osoby bez ohledu na členství

Více informací o akci:

Na základě dohody s německou hospodářskou komorou jsme schopni cíleně (dle oborů) zajistit rozeslání Vašich nabídek nebo poptávek potenciálním německým subjektům v regionu Saska. Němečtí kolegové zajistí výběr adresátů dle jejich oborových adresářů.
Služba je pro členy Hospodářské komor zdarma, pro nečlenské firmy 800,-Kč / 1 nabídku či poptávku.

Garant akce (odpovědná osoba):

úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Služba je pro členy Hospodářské komor zdarma, pro nečlenské firmy 800,-Kč / 1 nabídku či poptávku. Formulář vyplněný v němčině bude časově upřednostněn.

Praktické informace k akci:

Vyplněný formulář zašlete mailem na adresu urad@ohkdecin.cz nebo info@ohkdecin.cz

Dokumenty ke stažení:

Formulář poptávky nebo nabídky

Prodej německé stavební firmy

OHK Děčín spolu s Handwerkskammer Dresden představují nabídku prodeje renomované menší stavební firmy ze Saska.

Termín konání:

Nebyl zatím stanoven.

Pro koho je akce určena:

Fyzické i právnické osoby bez ohledu na členství

Více informací o akci:

„Od roku 1992 provozujeme stavební firmu s působností po celém saském regionu, jejíž kredit, spolehlivost a stabilní pracovní tým zajišťuje trvalé zakázky na základě rámcových smluv s mnohými zákazníky ze soukromého i státního sektoru.
Dnes se již cítíme být ve věku, kdy si zasloužíme pomalý přechod k odpočinkovým aktivitám. Již při samém zakládání společnosti došlo k dohodě, že firma bude předávána mimo rodiny společníků a bude přenechána jen motivovaným a zkušeným partnerům, kteří mohou být i z české strany hranice. Tuto nabídku tímto činíme i Vám.
Mezi hlavní činnosti naší firmy patří:
Zednické a omítkářské práce, podlahářské práce, malířské a tapetářské práce, sádrokartonové konstrukce/požární ochrana, renovace fasád, koordinace řemeslníků, sanitární a instalatérské práce atd…
V současnosti disponujeme stabilním a zkušeným kolektivem 20 zaměstnanců v průměrném věku 42 let.
Vedení společnosti je, samozřejmě, k dispozici s ochotou upřesňování dalších informací v případě zájmu. Představu o způsobu plynulého procesu rádi přiblížíme a jsme si vědomi toho, že by mělo jít alespoň o dvouletou etapu.
Úvodní schůzky budou organizovány s asistencí české i německé hospodářské komory, pro vzájemné ubezpečení solidního přístupu.
S poděkováním za projevený zájem
jednatelé společnosti

Garant akce (odpovědná osoba):

Úřad OHK Děčín

Praktické informace k akci:

V případě zájmu kontaktujte úřad OHK DěčínZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: