412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

OHK Děčín - členstvíZPĚT NA ÚVOD

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA OHK Děčín (předběžná)

Touto předběžnou elektronickou přihláškou vyjadřujete zájem o členství v Okresní hospodářské komoře Děčín a souhlas s etickým kodexem Hospodářské komory, který jste jako člen/ka poninen/povinna dodržovat. Váš zájem o členství následně projedná představenstvo OHK Děčín a v případě schválení členství bude pozván statutární zástupce Vaší firmy do kanceláře OHK Děčín k podepsání oficiální přihlášky se všemi náležitostmi. Poté se stáváte plnohodnostnými členy s možností užívat výhod a práv člena OHK Děčín.

Obchodní název:

Právní foma (a.s., s.r.o., osvč...):

IČO:

DIČ:

Adresa firmy:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Telefon (kontaktní osoby):

E-mail (kontaktní osoby):

Webová stránka firmy:

Popis činnosti firmy:

Důvod zájmu o členství v OHK (požadované služby):

Prohlášení a souhlas (potvrďte zaškrtnutím okénka):

Prohlašuji, že jsem oprávněným zástupcem firmy, seznámil jsem se s právy a povinnostmi člena hospodářské komory a s etickým kodexem člena HK.
Nemám námitek proti použití údajů o firmě pro kontaktní a informační účely. Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o službách, o činnosti a o dalším dění v HK ČR a OHK Děčín.


Prohlášení správce a zpracovatele:

Níže uvedený zpracovatel zpracovává uvedené osobní údaje pro správce Hospodářskou komoru České republiky se sídlem Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 49279530, spisová značka A 8179 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“), pro účely vyplývající ze zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zpracovatel i správce zpracovávají osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem či zpracovatelem, k uveřejňování informací v informačních materiálech vydávaných správcem či zpracovatelem.

Správce i zpracovatel zpracovávají Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce v souladu s národní a evropskou legislativou. Správce i zpracovatel dále prohlašují, že budou zpracovávat uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či zaměstnanci správce či zpracovatele. Správce i zpracovatel budou osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v HKČR a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.

Máte právo požadovat informaci jaké Vaše osobní údaje správce a zpracovatel zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce či zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: