MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 28. 1. 2020

Autor: Martin Zíka - OHK Děčín

Obor: Cestovní ruch

Lokalita: nebyla uvedena

Cestovní ruch na Děčínsku:

CECH CESTOVNÍHO RUCHU PŘI OHK DĚČÍN

Podnikatelům a živnostníkům se zaměřením na služby cestovního ruchu bych před sezónou 2020 rád připomenul, že při Okresní hospodářské komoře Děčín funguje již několik let sekce cestovního ruchu - Cech cestovního ruchu Děčínska.

Krásná Lípa - náměstí.

Výborně umějí s cestovním ruchem pracovat v Krásné Lípě, ale v posledních letech se na turisty úspěšně orientují i další obce, například Česká Kamenice, Lipová či Šluknov. Spolupráce mezi poskytovateli služeb je však stále ve srovnání s našimi německými sousedy nedostatečná a právě to by chtěl Cech cestovního ruchu Děčínska změnit.

Foto: Martin Zíka

Cech cestovního ruchu neformálně sdružuje členy OHK Děčín, například provozovatele restaurací, ubytovacích zařízení, půjčoven, zážitkových atraktivit, apod., jejichž společným cílem je prosperita těchto služeb v děčínském regionu. Vzájemná spolupráce pochopitelně úzce souvisí s propagací Děčínska jakožto velmi zajímavé destinace směřující k šetrnému a udržitelnému cestovnímu ruchu.

Například díky spolupráci OHK Děčín, MAS Šluknovsko (dnes MAS Český sever) a dalších partnerů se uskutečnilo několik ročníků Festivalu lokální ekonomiky, které byly zaměřeny zejména na propagaci kvalitních regionálních produktů. V roce 2020 plánuje Cech cestovního ruchu instalovat v prostorách kanceláře OHK Děčín prezentační expozici regionálních produktů Děčínska, kterou uvidí každoročně tisíce turistů. Z toho je patrné, že cestovní ruch vnímáme jako příležitost pro odbyt kvalitních výrobků místních firem.

BURZA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB DĚČÍNSKA

Jednou z priorit podpory podnikání v Děčínském regionu je efektivní zviditelnění kvalitních výrobků a služeb pocházejících z naší oblasti. To je důležité zejména v současné době, kdy nás nadnárodní korporace zaplavují obrovských množstvím produkce pocházejícím z různých končin světa přičemž zisk z prodeje odchází mimo region i republiku, což má na místní podnikatelské prostředí citelně nepříznivé dopady. S cílem zviditelnit produkty a služby místních firem a upozornit na ně zákazníky připravuje Cech cestovního ruchu OHK Děčín ve spolupráci s dalšími partnery na duben 2020 první ročník akce nazvané „Burza regionálních produktů a služeb Děčínska“. Podrobnější informace jsou k dispozici v kanceláři OHK Děčín.

Cech cestovního ruchu při OHK Děčín se významnou měrou podílí též na propagaci regionu, a to nejen Českého Švýcarska, ale také Lužických hor, Šluknovska a východní části Děčínska. Od roku 2018 Cech cestovního ruchu OHK Děčín aktivně spolupracuje s Klubem českých turistů na provozování Turistického magazínu (www.turisticky-magazin.cz). Toto internetové médium prezentuje turistické zajímavosti v Ústeckém kraji, značené turistické trasy a cyklotrasy a propojuje je mediálně s nabídkou turistických služeb. Je to zúročení dobrých vztahů s Klubem českých turistů z předchozích let.

Zajímavé a realizovatelné návrhy členů Cechu cestovního ruchu projednává představenstvo OHK Děčín. Po jejich schválení jsou oficiální cestou řešeny na příslušných místech prostřednictvím úřadu OHK Děčín. Zástupcem sekce cestovního ruchu v představenstvu OHK Děčín je aktuálně pan Ing. Emil Bláha, provozovatel penzionu Balnika v Mikulášovicích.

Členem Cechu cestovního ruchu se může stát kterýkoli zájemce z řad členů OHK Děčín. Vítáme však i spolupráci s příznivci (nečleny) a jejich podnětné návrhy. S těmito se můžete obracet na jednatele Cechu cestovního ruchu při OHK Děčín, kterým je Martin Zíka - tel.: 775 855 303.

JINÉ ČLÁNKY