Právní základy podnikání v SRN
pořadatel
semináře:
OHK Děčín datum
konání:
29.6.2016
od 9:00 hod.
místo
konání:
budova magistrátu města Děčín
28. října 1115/2, 405 02 Děčín 1
 
Přednášející
Seminář je pořádán ve spolupráci s Enterprise Europe Network při CRR ČR a Velvyslanectvím ČR v Berlíně
Program semináře
 • Podpora českých firem na německém trhu/ekonomická diplomacie, minimální mzda v SRN
 • Přeshraniční poskytování služeb v Německu – praktické příklady
 • Formy podnikání v Německu
 • Vymáhání pohledávek v Německu, základní otázky insolvenčního práva v Německu
 • Daně v Německu
 • Diskuse, individuální konzultace
 • Organizační pokyny
  • Účast na semináři zdarma
  • Zajištěno občerstvení během přestávky
    přihláška online     přihláška offline