Shromáždění delegátů OHK Děčín
místo: Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín datum: 29.4.2015, od 16.30 h.
 
mapa Program jednání
 • Zpráva o činnosti komory za rok 2014
 • Zpráva o vývoji členské základny
 • Hospodaření za rok 2014
 • Zprava dozorčí rady
 • Rámcový plán činnosti
 • Návrh rozpočtu na rok 2015
 • Volby statutárních orgánů OHK
 • Schválení delegátů na sněm HK ČR
 • Diskuse, raut
 • Doprovodný program
  Beseda s Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc.,
  prezidentem Hospodářsé komory ČR
  (od 15.30 hodin)