Elektronická evidence tržeb
pořadatel
semináře:
OHK Děčín datum
konání:
25.10.2016
od 9:00 hod.
místo
konání:
Magistrát města Děčín
28. října 2, 405 02 Děčín
Přednášející
Ing. Simona Hornochová
daňový poradce od roku 1997, 17 let působila v přední poradenské společnosti Ernst&Young. V letech 2014 - 2015 působila na pozici náměstkyně ministra financí pro daně a cla, kde vedle řady jiných kroků cílících na zlepšení výběru daní v České republice vedla projekt Elektronické evidence tržeb.
Program semináře
Praktický výklad zákona o evidenci tržeb v souvislostech. V rámci semináře se dozvíte:
 • v čem EET spočívá,
 • koho se EET týká a v jaké fázi je třeba začít evidovat,
 • co se eviduje a v jakém okamžiku,
 • jak se na EET připravit, jaké kroky je třeba učinit,
 • kam se lze obrátit.
 • Organizační pokyny
  • Účastnický poplatek: 1 200,- Kč za osobu (pro členy OHK Děčín 500,- Kč)
  • Poplatek poukazujte do 21. 10. 2016 na účet OHK Děčín vedený u KB: 3879570277/0100
  • Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol IČO Vaši organizace
    přihláška online     přihláška offline