Jak na dotace pro firmy
pořadatel
semináře:
OHK Děčín datum
konání:
21.4.2016
od 10:00 hod.
místo
konání:
Poradenské centrum pro podnikatele
Myslbekova 3, Děčín 1
 
Přednášející
Ing. Petr Landa
hlavní konzultant společnosti PGM Consulting
Program semináře
Seminář přiblíží konkrétní možnosti podpory projektů z Evropských fondů. Zaměří se na aktuální výzvy pro rok 2016, vysvětlí celý projektový cyklus a shrne nejčastější chyby v rámci dotačního procesu.
 • Nejoblíbenější dotační programy z OPPIK
 • Další programy pro firmy – OPŽP, SZIF, OPZ, IROP
 • Exkurz do problematiky zadávání veřejných zakázek
 • Nejčastější dotazy a chyby žadatelů
 • Individuální konzultace
 • Organizační pokyny
  • Účastnický poplatek: 300,- Kč za osobu (pro členy OHK Děčín zdarma)
  • Poplatek poukazujte do 18. 4. 2016 na účet OHK Děčín vedený u KB: 3879570277/0100
  • Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol IČO Vaši organizace
    přihláška online     přihláška offline