Shromáždění delegátů OHK Děčín
místo: hotel Česká koruna, Masarykovo nám. 60/7, Děčín datum: 21.3.2016 od 17.00 h.
 
mapa Program jednání
 • Zpráva o činnosti za rok 2015
 • Zpráva o vývoji členské základny
 • Hospodaření za rok 2015
 • Zprava dozorčí rady
 • Rámcový plán činnosti
 • Návrh rozpočtu na rok 2016
 • Schválení delegátů na sněm HK ČR
 • Diskuse, raut
 • Čestný host
  Mgr. Aleš Tallowitz,
  vedoucí oddělení podpory průmyslu a podnikání
  Krajského úřadu Ústeckého kraje